image banner
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/KH-TVPNGH 01/10/2021 Thực hiện nhiệm vụ của Tổ văn phòng năm học 2021-2022
Lượt xem: 41
Tải về
/ 22/02/2021 BIỂU MẪU KÊ KHAI TÀI SẢN
Lượt xem: 41
Tải về
/ 22/02/2021 Biểu mẫu kê khai tài sản lần đầu
Lượt xem: 42
Tải về
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lượt xem: 43
Tải về
08/KH-THPTNGH 05/10/2020 KẾ HOẠCH TUẦN 06 Từ ngày 05/10 đến ngày 11/10/2020
Lượt xem: 41
Tải về
07/KH-THPTNGH 01/10/2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9 Năm học 2020 -2021
Lượt xem: 40
Tải về
06/KH-THPTNGH 28/09/2020 KẾ HOẠCH TUẦN 05 THÁNG 9 TỔ VĂN PHÒNG Từ ngày 28/09 đến ngày 03/10/2020
Lượt xem: 40
Tải về
/ 11/09/2020 PHỤ LỤC BIỂU MẪU MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, DANH SÁCH TỔNG HỢP BẢO HIỂM
Lượt xem: 40
Tải về
/ 10/09/2020 PHỤ LỤC BIỂU MẪU MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỌC THÊM, CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, DANH SÁCH TỔNG HỢP BẢO HIỂM
Lượt xem: 72
Tải về
02/KH-THPTNGH 07/09/2020 KẾ HOẠCH TUẦN 02 THÁNG 9 TỔ VĂN PHÒNG Từ ngày 07/09 đến ngày 13/09/2020
Lượt xem: 37
Tải về
12

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị