image banner
Tổng số: 97
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
232/KH-THPTNGH 12/09/2023 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2023-2024
Lượt xem: 97
Tải về
174/KH-THPT 28/08/2023 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024
Lượt xem: 98
Tải về
231/KH-THPTNH 14/11/2022 Tổ chức Kiểm tra, đánh giá Học kỳ I - Năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 91
Tải về
231/KH-THPTNH 14/11/2022 Tổ chức Kiểm tra, đánh giá Học kỳ I - Năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 93
Tải về
175/KH-THPTNGH 07/09/2022 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021-2022
Lượt xem: 93
Tải về
184/KH-THPTNGH 05/09/2022 KẾ HOẠCH VỀ VIỆC BÀN GIAO TÀI SẢN PHÒNG HỌC NĂM HỌC: 2022-2023
Lượt xem: 87
Tải về
179/KH-THPT 30/08/2022 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2022-2023
Lượt xem: 98
Tải về
173/KH-THPT 15/08/2022 Tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2022-2023
Lượt xem: 95
Tải về
70/KH-THPTNgH 26/04/2022 Tổ chức Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT (Lần 1) năm học 2021-2022
Lượt xem: 87
Tải về
68/KH-THPTNH 23/04/2022 Tổ chức kiểm tra học kỳ II - Năm học 2021-2022
Lượt xem: 92
Tải về
12345678910

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị