image banner
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Lượt xem: 58
Tải về
758/QĐ-BNV 23/06/2021 Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ
Lượt xem: 54
Tải về
145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và điều kiện lao động và quan hệ lao động
Lượt xem: 53
Tải về
143/2020/NĐ-CP 10/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Lượt xem: 62
Tải về
26/2020/NQ-HĐND 10/12/2020 Quy định mức thu va sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026
Lượt xem: 56
Tải về
6/2020/TT-BNV 02/12/2020 ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
Lượt xem: 64
Tải về
2116/SNV-CCVC&TCBC 17/11/2020 V/v đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn
Lượt xem: 89
Tải về
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Lượt xem: 57
Tải về
07/KH-CĐNGH 29/10/2020 KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982-20/11-2020)
Lượt xem: 54
Tải về
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Lượt xem: 58
Tải về
12

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị