image banner
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước Hướng dẫn tổ chức khiểm tra học kỳ 1 năm học 2019-2020
Download tại đây: 3268.pdf
Xem thêm cấu trúc đề, ma trận đề năm 2017-2018 tại đây: CẤU TRÚC ĐỀ THI HK I, II NH 17-18.pdf

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị