image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng bộ

  Họ tên: Đào Nguyên Bình

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1975

  Điện thoại: 0913.651.155

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư

  Họ tên: Phạm Thị Thanh Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1974

  Điện thoại: 0854.983.923

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. ĐUV

  Họ tên: Nguyễn Văn Định

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1978

  Điện thoại: 0918.107.825

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. ĐUV

  Họ tên: Đỗ Hoài Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1976

  Điện thoại: 0913.642.926

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. ĐUV

  Họ tên: Phạm Thị Bích Thủy

  Ngày, tháng, năm sinh: 12/21/1976

  Điện thoại: 0386.168.871

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. ĐUV

  Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976

  Điện thoại: 0947.727.089

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. ĐUV

  Họ tên: Nguyễn Văn Tâm

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1980

  Điện thoại: 0977.763.010

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. ĐUV

  Họ tên: Phạm Thúy Liễu

  Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1981

  Điện thoại: 0919.565.166

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. ĐUV

  Họ tên: Nguyễn Đình Dần

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1988

  Điện thoại: 0961.222.338

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch

  Họ tên: Đào Nguyên Bình

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1975

  Điện thoại: 0913.651.155

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Thành viên

  Họ tên: Phạm Thị Thanh Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1974

  Điện thoại: 0854.983.923

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Thành viên

  Họ tên: Nguyễn Văn Định

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1978

  Điện thoại: 0918.107.825

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Thành viên

  Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976

  Điện thoại: 0947727089

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Thư ký

  Họ tên: Nguyễn Đình Dần

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1988

  Điện thoại: 0961222338

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Thành viên

  Họ tên: Nguyễn Văn Tâm

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1980

  Điện thoại: 0977763010

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Thành viên

  Họ tên: Đỗ Hoài Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1976

  Điện thoại: 0913642926

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Thành viên

  Họ tên: Trần Ngọc Tân

  Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976

  Điện thoại: 0918461562

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Thành viên

  Họ tên: Phạm Thúy Liễu

  Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1981

  Điện thoại: 0919.565.166

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  10. Thành viên

  Họ tên: Phạm Thị Bích Thuỷ

  Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1976

  Điện thoại: 0386168871

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  11. Thành viên

  Họ tên: Đặng Thị Cúc

  Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1970

  Điện thoại: 0367224989

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  12. Thành viên

  Họ tên: Phan Thị Hồng Thơm

  Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1982

  Điện thoại: 0985611824

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  13. Thành viên

  Họ tên: Đỗ Thị Hường

  Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1979

  Điện thoại: 0818024649

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Hiệu trưởng

  Họ tên: Đào Nguyên Bình

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1975

  Điện thoại: 0913.651.155

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó hiệu trưởng

  Họ tên: Phạm Thị Thanh Hằng

  Ngày, tháng, năm sinh: 25/05/1974

  Điện thoại: 0854.983.923

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó hiệu trưởng

  Họ tên: Nguyễn Văn Định

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1978

  Điện thoại: 0918.107.825

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch

  Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976

  Điện thoại: 0947727089

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Chủ tịch

  Họ tên: Đào Nguyên Bình

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1975

  Điện thoại: 0913651155

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. UVBCH - Chủ nhiệm UBKT

  Họ tên: Đỗ Hoài Nam

  Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1976

  Điện thoại: 0913642926

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. UVBCH - Trưởng ban Nữ công

  Họ tên: Lê Thị Hà

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1984

  Điện thoại: 0985858349

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. UVBCH - Kế toán

  Họ tên: Bùi Thị Huệ

  Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1985

  Điện thoại: 0963483808

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư

  Họ tên: Nguyễn Đình Dần

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1988

  Điện thoại: 0961222338

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư

  Họ tên: Nguyễn Thị Lam

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1989

  Điện thoại: 0858475989

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó bí thư

  Họ tên: Nguyễn Ngọc Thuận

  Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1996

  Điện thoại: 0362911533

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Ủy viên

  Họ tên: Nguyễn Quốc Thái

  Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1987

  Điện thoại: 0848252101

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Ủy viên

  Họ tên: Lê Phi Cảnh

  Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1990

  Điện thoại: 0392453003

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch

  Họ tên: Nguyễn Văn Định

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/03/1978

  Điện thoại: 0918.107.825

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch

  Họ tên: Nguyễn Đình Dần

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1988

  Điện thoại: 0961222338

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Ủy viên

  Họ tên: Đỗ Thị Hường

  Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1979

  Điện thoại: 0818024649

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Ủy viên

  Họ tên: Hồ Thị Xuân

  Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1987

  Điện thoại: 0983438375

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Ủy viên

  Họ tên: Tạ Xuân Kính

  Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1983

  Điện thoại: 0964694586

  >> Xem chi tiết
 • 1. Tổ Toán
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Đỗ Hoài Nam

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1976

   Điện thoại: 0913642926

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Lai Hoàng Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1972

   Điện thoại: 0932090672

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Phát Chí

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1968

   Điện thoại: 0978475135

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Giáo viên

   Họ tên: Phạm Thị Thắm

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1986

   Điện thoại: 0379166555

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Giáo viên

   Họ tên: Đinh Thị Minh Soan

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1985

   Điện thoại: 0919461264

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Giáo viên

   Họ tên: Trần Mai Hưng

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1982

   Điện thoại: 0983971082

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Giáo viên

   Họ tên: Vũ Thị Đông

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1986

   Điện thoại: 0976032625

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Quốc Thái

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/08/1987

   Điện thoại: 0848252101

   >> Xem chi tiết
 • 2. Tổ Lý - Tin - Công nghệ
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Trần Ngọc Tân

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/12/1976

   Điện thoại: 0918461562

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Đỗ Thị Kim Liên

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/08/1981

   Điện thoại: 0919257251

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Giáo viên

   Họ tên: Lê Ngọc Hân

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1985

   Điện thoại: 0946695789

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Giáo viên

   Họ tên: Vũ Thị Út Hạnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1985

   Điện thoại: 0988378794

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Giáo viên

   Họ tên: Phùng Thị Hiển

   Ngày, tháng, năm sinh: 27/03/1989

   Điện thoại: 0911412719

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Văn Thanh

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1989

   Điện thoại: 0976567753

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Văn Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh: 17/05/1978

   Điện thoại: 0977115750

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Giáo viên

   Họ tên: Mai Kim Hoa

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1980

   Điện thoại: 0919099872

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Hân

   Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1981

   Điện thoại: 0353997006

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hoán

   Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1981

   Điện thoại: 0789276386

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Giáo viên

   Họ tên: Lê Phi Cảnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1990

   Điện thoại: 0392453003

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   12. Giáo viên

   Họ tên: Trần Thị Thương

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1990

   Điện thoại: 0377633884

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   13. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Lam

   Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1989

   Điện thoại: 0858475989

   >> Xem chi tiết
 • 3. Tổ Hóa - Sinh - Quốc phòng
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Phạm Thúy Liễu

   Ngày, tháng, năm sinh: 11/02/1981

   Điện thoại: 0919.565.166

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Đặng Ngọc Hương

   Ngày, tháng, năm sinh: 12/02/1982

   Điện thoại: 0985461562

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Đức Chúng

   Ngày, tháng, năm sinh: 11/05/1980

   Điện thoại: 0966447518

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Giáo viên

   Họ tên: Hoàng Thị Thu Hiền

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/01/1986

   Điện thoại: 0982799504

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Giáo viên

   Họ tên: Khúc Trường Giang

   Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1989

   Điện thoại: 0396946620

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Đình Dần

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/07/1988

   Điện thoại: 0854221286

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Giáo viên

   Họ tên: Phạm Thị Thu Hằng

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1991

   Điện thoại: 0962141149

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Giáo viên

   Họ tên: Lâm Phương Liên

   Ngày, tháng, năm sinh: 17/08/1981

   Điện thoại: 0852900090

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Giáo viên

   Họ tên: Aroman Tú Anh

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1980

   Điện thoại: 0398412918

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Giáo viên

   Họ tên: Trần Thị Dạ Thảo

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1984

   Điện thoại: 0375020209

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hương

   Ngày, tháng, năm sinh: 04/08/1990

   Điện thoại: 0349821650

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   12. Giáo viên

   Họ tên: Lê Thị Kim Ngân

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/09/1993

   Điện thoại: 0969267412

   >> Xem chi tiết
 • 4. Tổ Văn
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Phạm Thị Bích Thuỷ

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1976

   Điện thoại: 0386168871

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Phan Thị Hồng Thơm

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1982

   Điện thoại: 0985611824

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Bình

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/08/1977

   Điện thoại: 0822771123

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Giáo viên

   Họ tên: Đặng Văn Đàm

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/06/1976

   Điện thoại: 0986271215

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Văn Thông

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1982

   Điện thoại: 0988001456

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Giáo viên

   Họ tên: Vũ Lan Anh

   Ngày, tháng, năm sinh: 21/10/1983

   Điện thoại: 0975484641

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Giáo viên

   Họ tên: Phạm Văn Công

   Ngày, tháng, năm sinh: 09/06/1982

   Điện thoại: 0985594040

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Điệp

   Ngày, tháng, năm sinh: 24/08/1982

   Điện thoại: 0976046787

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Giáo viên

   Họ tên: Hàn Thị Hạnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/02/1985

   Điện thoại: 0388077635

   >> Xem chi tiết
 • 5. Tổ Sử - Địa - GDCD
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Nguyễn Văn Tâm

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1980

   Điện thoại: 0977763010

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Phạm Văn Đông

   Ngày, tháng, năm sinh: 07/09/1980

   Điện thoại: 0973572975

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Giáo viên

   Họ tên: Lê Hồng Hoàng Oanh

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1976

   Điện thoại: 0911413672

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Giáo viên

   Họ tên: Lê Mạnh Hà

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1982

   Điện thoại: 0974014143

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Giáo viên

   Họ tên: Bùi Thị Huệ

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/11/1985

   Điện thoại: 0963483808

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Giáo viên

   Họ tên: Tạ Xuân Kính

   Ngày, tháng, năm sinh: 23/09/1983

   Điện thoại: 0964694586

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Lan

   Ngày, tháng, năm sinh: 01/06/1985

   Điện thoại: 0399194039

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Hải

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/04/1982

   Điện thoại: 0767109975

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Giáo viên

   Họ tên: Lê Thị Hà

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1984

   Điện thoại: 0985858349

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Liễu

   Ngày, tháng, năm sinh: 03/12/1983

   Điện thoại: 0967798360

   >> Xem chi tiết
 • 6. Tổ Ngoại ngữ - Thể dục
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Đặng Thị Cúc

   Ngày, tháng, năm sinh: 24/07/1970

   Điện thoại: 0367224989

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Tổ phó

   Họ tên: Đoàn Thanh Hùng

   Ngày, tháng, năm sinh: 02/06/1977

   Điện thoại: 0359732555

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Thị Lệ Xuân

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1976

   Điện thoại: 0947727089

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Giáo viên

   Họ tên: Lê Thái Sơn

   Ngày, tháng, năm sinh: 28/02/1977

   Điện thoại: 0387108600

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Giáo viên

   Họ tên: Mai Thị Ngà

   Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1989

   Điện thoại: 0966861216

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   6. Giáo viên

   Họ tên: Đặng Hoài Thu

   Ngày, tháng, năm sinh: 14/08/1990

   Điện thoại: 0989317804

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   7. Giáo viên

   Họ tên: Mai Thị Ngọc Ánh

   Ngày, tháng, năm sinh: 05/03/1991

   Điện thoại: 0946926009

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   8. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Hồng Hạnh

   Ngày, tháng, năm sinh: 13/06/1992

   Điện thoại: 0329912129

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   9. Giáo viên

   Họ tên: Lê Thị Hà

   Ngày, tháng, năm sinh: 06/01/1984

   Điện thoại: 0979051391

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   10. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Văn Thắng

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/03/1984

   Điện thoại: 0979823150

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   11. Giáo viên

   Họ tên: Nguyễn Ngọc Thuận

   Ngày, tháng, năm sinh: 16/07/1996

   Điện thoại: 0362911533

   >> Xem chi tiết
 • 7. Tổ Văn phòng
  • anh-dai-dien

   1. Tổ trưởng

   Họ tên: Đỗ Thị Hường

   Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1979

   Điện thoại: 0818024649

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   2. Thư viện

   Họ tên: Hồ Thị Xuân

   Ngày, tháng, năm sinh: 11/06/1987

   Điện thoại: 0983438375

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   3. Y tế

   Họ tên: Vũ Thị Huế

   Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1987

   Điện thoại: 0975935530

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   4. Phục vụ

   Họ tên: Lê Thị Nhung

   Ngày, tháng, năm sinh: 18/05/1977

   Điện thoại: 0347226352

   >> Xem chi tiết
  • anh-dai-dien

   5. Bảo vệ

   Họ tên: Lê Minh Tâm

   Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1976

   Điện thoại: 0917351741

   >> Xem chi tiết

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị