image banner
Quy định thời gian xét công nhận sáng kiến năm học 2019 - 2020 của Sở Giáo Dục Đào tạo Bình Phước
Theo nội dung công văn này thì trường THPT Nguyễn Huệ xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến năm nay là 16/12/2019. Như vây các tổ chuyên môn phải thực hiện trước thời gian này để kịp trình Sở Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian nêu trên.

Download tại đây3256.pdf

Hướng dẫn viết sáng kiến:
http://truongnguyenhue.edu.vn/TruongTHPTNguyenHueBL/552/20464/20268/101281/Thi-dua---Khen-thuong/Huong-dan-viet-sang-kien-2019---2020.aspx


 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị