image banner
XÉT TUYỂN HỌC BẠ ONLINE VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
https://tuyensinh.bdu.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-tuyen-sinh/xet-tuyen-hoc-ba-canh-cua-vao-dai-hoc-cho-thi-sinh-tu-do.html

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị