image banner
LỊCH SỬ VẺ VANG 90 NĂM CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 – 03/02/2020) VÀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NHÂN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI (19/05/1890 – 19/05/2020)
Xem tại đây

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

Chịu trách nhiệm: Thầy Đào Nguyên Bình

 Địa chỉ: 01 Hàm Nghi, phường An Lộc, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước

Số điện thoại: 02713.666.852

Email: thptpnguyenhue@binhphuoc.edu.vn

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị